Mest in ons drink­water?


28 juni 2017

De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het veel te hoge mestgehalte in het Noord-Brabantse grondwater. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt het voor waterbedrijven steeds moeilijker om dat grondwater nog drinkbaar te maken.

Volgens het PBL wordt dit veroorzaakt doordat veehouders meer mest uitrijden op hun velden dan wettelijk is toegestaan. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd; vooral in Noord-Brabant en Limburg lopen de kosten voor waterzuivering hoog op en worden waterwinpunten opgedoekt. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel wil weten wie er uiteindelijk opdraait voor de extra kosten van de waterzuivering: β€˜β€™Het teveel aan mest bedreigt nu zelfs onze drinkwatervoorziening. We betalen uiteindelijk allemaal de prijs voor de intensieve veehouderij.’’

Veehouders kiezen er vaak voor om hun mestoverschot uit te rijden in plaats van de mest af te laten voeren voor verdere verwerking. Dat laatste is wettelijk verplicht, maar ook veel duurder. Volgens de Partij voor de Dieren is de enige manier om het mestprobleem op te lossen, het houden van minder dieren.

> U vindt de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Meer transparantie in uitbreidingen van veehouderijen

De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten gevraagd openheid van zaken te geven over de zogenaamd duurzame maatregele...

Lees verder

"Tijd voor landbouwbeleid dat rekening houdt met alle belangen"

Voorafgaand aan de Statenvergadering waarin werd besloten over het nieuwe landbouwbeleid, demonstreerden ongeveer zestig Part...

Lees verder