Mest­fa­briek OOC is passé


Provincie, stop de inzet voor een mest­fa­briek in Oss!

12 september 2018

De provincie moet zich erbij neerleggen dat de Osse politiek unaniem voor een mestfabriekenblokkade in het bestemmingsplan kiest, vindt de provinciale Partij voor de Dieren-fractie. De partij roept Gedeputeerde Staten op haar inzet voor de fabriek van OOC en MACE in Oss te staken en dient hiervoor vrijdag een motie in, samen met de PVV en GroenLinks.

Volgens Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marco van der Wel kan het vrijdag nog spannend worden: “Kiezen de coalitiepartijen VVD, SP, D66 en PvdA de kant van hun fracties in de gemeenteraad in Oss of willen ze in de toekomst alsnog de vestiging van de mestfabriek OOC afdwingen? Het debat aanstaande vrijdag gaat niet alleen over of een mestfabriek de leefbaarheid van de Osse bewoners aantast, maar ook om de essentiële vraag of de provincie de regie van de gemeente Oss moet overnemen ten behoeven van haar eigen mestbeleid.”

Als de motie wordt aangenomen, wordt voorkomen dat de provincie zelf een inpassingsplan gaat opstellen om zodoende de regie over het bestemmingsplan van de gemeente over te nemen. “Dat zou natuurlijk geen recht doen aan de lokale democratie”, aldus Van der Wel. Hij vindt dat de provincie niet op de stoel van de gemeente moet gaan zitten. “En een aantal coalitiepartijen, zoals PvdA en D66, hebben dit zelf ook letterlijk in hun verkiezingsprogramma staan. We gaan vrijdag dus zien hoeveel die woorden waard zijn!”

De Partij voor de Dieren vindt dat mestfabrieken slechts de symptomen van de vee-industrie bestrijden en vindt dat moet worden ingezet op het aanpakken van de bron van het mestprobleem, namelijk het terugdringen van de veestapel. De realisatie van een mestfabriek zorgt er juist voor dat de vee-industrie nog verder kan uitbreiden, aldus de partij.