“Mist de provincie stik­stof­over­tre­dingen van de veehou­derij?”


Partij voor de Dieren wil ophel­dering over grote mate van stik­stof­over­schrij­dingen

17 december 2019

Uit de stikstofcijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat veel veehouders meer stikstof uitstoten dan is toegestaan. De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten waarom de controles van de provincie dit hebben gemist, en hoe GS gaan zorgen dat deze overtredingen worden aangepakt. Statenlid Anne-Miep Vlasveld: “De Brabantse politiek is nog niet tot een stikstofaanpak gekomen, maar laten we sowieso de stikstofovertreders aanpakken.”

De Groene Amsterdammer constateert dat een derde van de door hen onderzochte megastallen de vergunningsgrenzen overschrijdt, en dat er nauwelijks op wordt gehandhaafd. In Brabant is een project waarmee alle veehouderijen gecontroleerd moeten gaan worden, maar Vlasveld heeft sterke twijfels bij de doeltreffendheid van dat project: “In de eerste jaarrapportage staat dat slechts 3,2% van de onderzochte bedrijven de stikstofnorm overschrijdt. Laten we gewoon alle vergunningen eens naast de RVO-cijfers leggen, dan zien we direct op welke bedrijven we allemaal moeten handhaven. Wij willen dat GS dit overzicht gaat maken en er naar gaat handelen.”

Vlasveld hekelt het gebrek aan inzicht in, en handhaving op de stikstofuitstoot door veehouderijen: “We hebben de afgelopen maanden meerdere malen urenlange debatten gevoerd over hoe we veehouders weer nieuwe vergunningen kunnen verlenen, terwijl we de al verleende vergunningen amper handhaven. Zo komen we nooit tot de broodnodige stikstofreductie in de natuur!”