Opinie: Worden katten weer een schiet­schijf?


29 mei 2018

Verwilderde huiskatten vangen, onvruchtbaar maken en weer vrij laten in hun territorium, in het Engels Trap Neuter Return (TNR) genoemd. Zo wordt de groei van de verwilderde kattenpopulatie in delen van Nederland al jaren in toom gehouden. Dit werk wordt veelal gedaan door een klein leger aan toegewijde vrijwilligers van dierenwelzijnsorganisaties, dierenambulances, dierentehuizen en dierenartsen. Dierenartsen vragen daarvoor slechts een fractie van hun uurloon, of helemaal geen geld. Kunnen al deze mensen geen betere besteding van hun vrije tijd bedenken?

Vanzelfsprekend wel! Maar zij kennen het alternatief; deze mensen weten dat als zij dit werk niet doen, dat verwilderde katten zonder pardon zullen worden gedood. Genoeg reden om je met hart en ziel in te zetten dus. Nu deze projecten lopen wordt ook duidelijk dat er meer moet gebeuren, en daarvoor is geld nodig. Belangrijk is dat er voorlichting wordt gegeven aan kattenbezitters, zodat zij hun dieren zelf neutraliseren en er dus niet meer verwilderde katten bij komen. Tot die tijd is er het diervriendelijke alternatief om populaties verwilderde katten te verkleinen met de TNR-methode.

De TNR-projecten krijgen daarom in een aantal gemeenten in Brabant financiƫle steun, en dat is mooi. Maar eigenlijk zouden alle Brabantse gemeenten een steentje bij moeten dragen, verwilderde katten houden zich immers niet aan gemeentegrenzen. Bovendien zou ook de provincie Brabant in de aanloopfase steun moeten geven. De provincie Brabant heeft recent een ontheffing verleend aan dierenwelzijnsorganisaties om populaties verwilderde katten te mogen vangen, neutraliseren en terugplaatsen. Na het einde aan de kattenjacht in 2015 is dat een belangrijke diervriendelijke stap.

Maar wat schetst mijn verbazing? De jagers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) maken momenteel bij de rechter bezwaar tegen de TNR-werkwijze waarmee ze het diervriendelijke beleid proberen te torpederen. Niet gek als je bedenkt dat de KNJV nog steeds voorstander is van kattenjacht. Voor je het weet gaan we terug naar een tijd waarin verwilderde katten lopende schietschijven waren. Laten we hopen dat de rechter de jagers ongelijk geeft. Maar ook dat de provincie Brabant de verwilderde kat blijft beschermen tegen jagers en tegelijkertijd een financiƫle duit in het diervriendelijke zakje doet.