Partij voor de Dieren, Groen­Links, CDA, PVV, 50Plus en CU-SGP zijn het eens: Schrap omleiding Dierdonk uit plannen voor N279


6 december 2018

De Partij voor de Dieren dient aanstaande vrijdag een amendement in om de omleiding rond Dierdonk te schrappen uit de plannen voor de N279. Het amendement wordt in ieder geval gesteund door GroenLinks, CDA, PVV, 50Plus en CU-SGP.

De partijen vinden het niet verantwoord om een nieuwe provinciale weg aan te leggen om op die manier de doorstroming van de N279 te verbeteren. Volgens de partijen is duidelijk dat de paar kleine voordelen van een nieuwe rondleiding rond Dierdonk niet opwegen tegen de blijvende schade aan natuur en de leefbaarheid in het gebied. Bovendien vinden de partijen de extra kosten van een omleiding, geschat op 45 miljoen euro, veel te hoog, en ook vinden ze dat uit het voorstel onvoldoende duidelijk wordt wat de nut en noodzaak is van de omleiding rond Dierdonk.

Volgens de Partij voor de Dieren maken de tientallen brieven en inspraakreacties uit Dierdonk en omgeving duidelijk dat voor een omleiding rond Dierdonk geen draagvlak is, en dat de mensen zich niet gehoord voelen door de provincie. Ook geeft de milieu-effectrapportage aan dat een omleiding rond Dierdonk zorgt voor meer geluid en meer uitstoot van schadelijke gassen, en dat gaat ten koste van de gezondheid van de mensen. Bovendien geeft de Brabantse Milieu Federatie in haar zienswijze aan dat de omleiding niet haar voorkeur heeft, en dat de geplande natuurcompensatie voor de omleiding veel te wensen over laat.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: “Deze omleiding rond Dierdonk heeft vooral een waslijst aan nadelen. Zelfs de experts van de Commissie MER geven aan dat het onduidelijk is waarom er nu specifiek voor de omleiding rond Dierdonk (optie 3) is gekozen, terwijl er een goedkoper en beter passend alternatief voor handen is, namelijk het optimaliseren van de bestaande weg door Helmond (optie 1), bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen, geluidschermen en stil asfalt. Bovendien is de aantasting van de natuur bij de omleiding dusdanig groot dat het de vraag is of de Raad van State ooit zal instemmen met deze weg.”