Schrap omleiding Dierdonk uit N279


Amen­dement voor behoud van natuur en leef­baarheid van Dierdonk

4 december 2018


De Partij voor de Dieren dient aanstaande vrijdag een amendement in om de omleiding rond Dierdonk te schrappen uit de plannen voor de N279. De partij vindt het niet verantwoord om een nieuw stuk provinciale weg door de natuur aan te leggen om op die manier de doorstroming van de N279 te verbeteren. Volgens de partij is overduidelijk dat geschetste voordelen van een nieuw stuk weg niet opwegen tegen de blijvende schade aan natuur en leefbaarheid van het gebied. De vele brieven van omwonenden die door Provinciale Staten zijn ontvangen, als ook de vele insprekers tijdens het vooroverleg in het provinciehuis, als ook de bevindingen van het uitgebreide milieu-effectenonderzoek sterken de partij in haar overtuiging dat een omleiding rond Dierdonk van tafel moet.


Het lijkt een routine voor de Partij voor de Dieren te worden om in opstand te komen tegen de plannen van deze asfaltcoalitie van VVD, PvdA en D66. Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel is het eerder regel dan uitzondering dat bij problemen op de weg de asfalteermachine van stal wordt gehaald om natuur op te offeren voor een luttele tijdswinst van automobilisten. Volgens de partij was dit eerder al het geval bij de N69 bij Waalre en de N629 bij Oosterhout. Statenlid Van der Wel: “Ook deze omleiding heeft vooral een waslijst aan nadelen en is bovendien heel erg duur. Zelfs de experts van de Commissie MER geven aan dat het onduidelijk is waarom er nu specifiek voor een omleiding rond Dierdonk is gekozen. Echter voor ons is het al lang duidelijk dat Gedeputeerde Staten (GS), onder leiding van de VVD, PvdA en D66, blind zijn voor natuur en leefbaarheid en vooral oog hebben voor de wensen van de automobilist.”

De partij heeft veel hartenkreten ontvangen uit de wijk Dierdonk, die door de plannen als een eiland wordt ingeklemd tussen twee autowegen. Een veel gehoord argument is dat de weg funest is voor het laatste stukje natuur tussen Helmond en Bakel, dat van groot belang is in het kader van ecologie en waterberging. Van der Wel deelt de teleurstelling in het denk- en besluitvormingsproces van GS met de bewoners: “Voor de Partij voor de Dieren telt natuur en leefmilieu heel zwaar, zwaarder dan economische argumenten. Verkeersveiligheid kan ook verbeterd worden met aanpassing van het bestaande tracé. Daarom proberen wij aanstaande vrijdag de omleiding tegen te houden middels een amendement op het voorstel van GS.”

Het is voor de Partij voor de Dieren onacceptabel dat het lawaai en de uitlaatgassen door de omleiding zullen toenemen en van alle kanten op Dierdonk zullen neerkomen, naast het feit dat de natuur bij Dierdonk door aanleg en gebruik van de nieuwe weg ernstig wordt beschadigd. “En dat terwijl de omleiding de toenemende verkeersdrukte in Helmond amper vermindert, zoals blijkt uit het milieu-effectenonderzoek”, aldus Van der Wel. Dat de bewoners van Dierdonk niet zijn gehoord voordat is gekozen voor de omleiding als voorkeursalternatief, valt ook slecht bij de partij.