Provincie moet uitbrei­dingen nert­sen­fok­ke­rijen stoppen


22 september 2015

De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie wil dat de provincie haar best gaat doen om uitbreidingen van nertsenfokkerijen tegen te houden. In november spreekt de Hoge Raad zich uit over de Wet verbod pelsdierhouderij (Wvp), die momenteel buiten werking is gesteld. Ondertussen hebben nertsenfokkerijen al provinciale vergunningen gekregen voor het houden van meer dan 22.000 extra moedernertsen.

Provinciale Staten nam in mei een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren aan waarmee het provinciebestuur werd opgedragen de mogelijkheden te onderzoeken waarmee de uitbreidingen van nertsenfokkerijen voorkomen kunnen worden. Het provinciebestuur heeft daarop aangegeven geen mogelijkheden te zien, maar Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel is niet overtuigd van de onderbouwing en heeft daarom, samen met GroenLinks, schriftelijke vragen gesteld.

Zo lijken nertsenfokkerijen te zijn vrijgesteld van meerdere voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te mogen uitbreiden. Van der Wel wil dat deze uitzondering wordt opgeheven: “Wij verwachten dat de Wet verbod pelsdierhouderij na de uitspraak van de Hoge Raad in november gewoon weer van kracht is. Tot dan willen wij het erbarmelijke lot van de ruim 3 miljoen nertsen in Brabant niet nog meer nertsen laten overkomen.” Nertsen zijn van nature solitair levende dieren maar zitten op de fokkerijen met duizenden soortgenoten opgesloten in draadgazen kooitjes.

Foto's: Stichting Animal Rights