Provincie moet veehouders na stalbrand helpen met bedrijfs­be­ëin­diging!


Schrif­te­lijke vragen na de zoveelste stalbrand

9 februari 2019

Naar aanleiding van de zoveelste stalbrand in Brabant, heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) gesteld over mogelijkheden van bedrijfsbeëindiging na een stalbrand. De partij dringt aan op een flinke krimp van het aantal landbouwdieren in Brabant, om dierenleed, volksgezondheidsrisico’s, klimaatverandering en overlast tegen te gaan. Bedrijfsbeëindigingen na stalbranden kunnen bijdragen aan die noodzakelijke krimp.

Fractievoorzitter Marco van der Wel wil van GS weten welke mogelijkheden ondernemers hebben om na een stalbrand hun bedrijf te beëindigen, en welke rol de provincie hierin heeft: “Ondanks dat stalbranden tegenwoordig regelmatig voorkomen, heeft de provincie hier nog geen beleid voor. In plaats van een nieuwe stal te plaatsen op de plek waar er een is afgebrand, zouden verzekeringsuitkeringen beter kunnen worden aangewend voor een reële bedrijfsbeëindiging en omschakeling naar andere soort bedrijfsvoering. Ik wil van Gedeputeerde Staten weten of zij zich hiervoor ook willen inzetten.”

De Partij voor de Dieren pleit voor een krimp van het aantal landbouwdieren in Noord-Brabant van minstens 70%. Van der Wel: “Een forse krimp is hard nodig, om de vele negatieve effecten van het grote aantal landbouwdieren bij de bron aan te pakken. We zijn het als verantwoordelijke overheid aan de Brabanders verschuldigd om ons buitengebied weer leefbaar te maken, dat betekent minder dieren en minder stallen.” Van der Wel wijst ook op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, die aangeeft dat een krimp van het aantal landbouwdieren noodzakelijk is voor de benodigde reductie van CO2-uitstoot, om de klimaatdoelen te halen.