Verruiming bestemming Airparc Seppe gaat in tegen afspraken


26 februari 2021

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de voorwaarden voor het bedrijventerrein van luchthaven Seppe niet verruimd. De directie van het vliegveld heeft de gemeente zover gekregen het bestemmingsplan te verruimen, om ook bedrijven toe te staan die niets met luchtvaart hebben te maken. Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel wijst op eerdere afspraken en uitspraken van de provincie, die deze verruiming uitsluiten.

Bij de start van het bedrijventerrein was Van der Wel al niet overtuigd dat alle gebouwen gebruikt zouden gaan worden door luchtvaartgebonden bedrijven: “We zien nu dat die vlieger inderdaad niet is opgegaan. Een winstgevende bezetting van de gebouwen blijkt gebaseerd op luchtfietserij en komt niet van de grond. Ik snap dat de investeerder dan graag andere bedrijven aantrekt, maar het financieel belang van deze ondernemer is geen reden om provinciale afspraken te wijzigen.”

Van der Wel wijst ook op de oneerlijke concurrentie die Airparc Seppe heeft voor andere bedrijventerrein in de regio: “Als we als Provinciale Staten vooraf hadden geweten dat er zich ook en vooral gewone bedrijven zouden mogen vestigen, hadden we Airparc Seppe geen groen licht gegeven.” Daarnaast roept Van der Wel bij Gedeputeerde Staten (GS) in herinnering dat GS een jaar geleden nog het standpunt had dat er voor niet-vliegveld gerelateerde bedrijvigheid ruimte gezocht dient te worden op al bestaande bedrijventerreinen, en niet op Airparc Seppe. “In het kader van het rechtszekerheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel kan de provincie nu niet zomaar opeens deze verruiming wel toestaan.”

Een andere zorg van Van der Wel betreft de geluidsdruk van het vliegveld op de omwonenden. Voor vliegveld Seppe wordt een uitzondering gemaakt door het geluid van vliegtuigen en helikopters gescheiden te houden. “Dat is nu een positief punt, maar dat slaat om als de provincie deze scheiding later los zou laten. Ik wil daarom van GS de garantie dat die scheiding gehandhaafd blijft”.