Tech­nische vervolg­vragen over evaluatie van het (agrarisch) natuur- en land­schaps­beleid van Noord-Brabant


Indiendatum: 5 mei 2021

Onze dank voor de beantwoording van onze technische vragen over agrarisch natuur en landschapsbeleid en vergroening op 30 april jongstleden. Op onze vraag op welk moment de volgende evaluatie van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeleid van Noord-Brabant plaatsvindt, antwoordde u dat de evaluatie van het ANLb in Noord-Brabant, gericht op het doelbereik voor akker-weidevogel en botanisch beheer, begin 2022 verwacht wordt. Wij verstaan hieruit dat begin 2022 de evaluatie is afgerond. Dit heeft bij ons geleid tot een vervolgvraag.

1. Wanneer wordt begonnen met de evaluatie?

Indiendatum: 5 mei 2021
Antwoorddatum: 6 mei 2021

Onze dank voor de beantwoording van onze technische vragen over agrarisch natuur en landschapsbeleid en vergroening op 30 april jongstleden. Op onze vraag op welk moment de volgende evaluatie van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeleid van Noord-Brabant plaatsvindt, antwoordde u dat de evaluatie van het ANLb in Noord-Brabant, gericht op het doelbereik voor akker-weidevogel en botanisch beheer, begin 2022 verwacht wordt. Wij verstaan hieruit dat begin 2022 de evaluatie is afgerond. Dit heeft bij ons geleid tot een vervolgvraag.

1. Wanneer wordt begonnen met de evaluatie?

Antwoord:
Voorafgaand aan de evaluatie worden diverse gegevens verzameld en onderzoeken uitgevoerd. Afhankelijk van het onderwerp is hiermee al begonnen of wordt dit later dit jaar uitgevoerd. Aan het einde van het jaar worden de uitkomsten van de onderzoeken verwacht. Deze worden verwerkt in de evaluatie die begin 2022 wordt opgeleverd.