Tech­nische vragen over bevin­dingen ODZOB tijdens controle Zwarte Bergen


Indiendatum: 4 jun. 2021

Op 11 mei heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over overtredingen van de Wet natuurbescherming op recreatieterrein de Zwarte Bergen in de gemeente Bergeijk. Inmiddels heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) een controle op het park uitgevoerd en geen zware overtredingen geconstateerd. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Kunnen wij (het verslag met) de bevindingen van de ODZOB tijdens het bezoek aan de Zwarte Bergen inzien?