Tech­nische vragen over het doden van kraaien in Heukelom


Indiendatum: aug. 2019

Geacht college,

Op 22 augustus jongstleden is een wandelaar opgeschrikt toen hij pal naast het pad een weiland met doodgeschoten en gewonde kraaien zag. De wandelaar wilde het aangezicht filmen, totdat een jager hem verzocht om te stoppen met filmen. De wandelaar heeft een en ander gemeld bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord.

  1. Wat gaat de Omgevingsdienst onderzoeken naar aanleiding van de melding over het voorval in Heukelom?
  2. Op welk tijdstip heeft het voorval zich afgespeeld?
  3. Welke lokvogels zijn gebruikt tijdens deze jachtpartij? Gaat het om levende of niet levende lokvogels?
  4. Welke afstand moet een jager bewaren tot een wandelpad, wanneer hij zijn geweer gebruikt?
  5. Volgens het bericht lagen er veel kraaien in het weiland die niet dood, maar gewond waren; komt dit vaker voor?
  6. Hoe worden de gewonde kraaien behandeld?
  7. De afgelopen dagen is er op de betreffende locatie niet meer gejaagd. Komt dat door de melding bij de Omgevingsdienst of heeft dit een andere reden?
  8. Hoeveel meldingen ontvangt u jaarlijks gemiddeld van wandelaars die oog in oog komen te staan met een jager in actie?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 3 sep. 2019

1. Wat gaat de Omgevingsdienst onderzoeken naar aanleiding van de melding over het voorval in Heukelom?

Antwoord:
Het afschieten van kraaien ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen is landelijk toegestaan. De ODBN heeft contact gehad met de WBE (Wild Beheers Eenheid). Onderzoek wijst uit dat het schieten van deze kraaien op grond van geldende vergunningen/vrijstelling is gebeurd in het kader van de schadebestrijding. De WBE heeft de betreffende jagers aangesproken op de algemene voorzorgprincipes (zie antwoord 4) en het feit dat ze niet direct naast een wandelpad moeten jagen, rekening houdend met passanten.


2. Op welk tijdstip heeft het voorval zich afgespeeld?

Antwoord:
Een BOA van de ODBN heeft op basis van de melding via de milieuklachtencentrale én een telefoontje vanuit zijn netwerk de klacht in behandeling genomen. Het schieten begon volgens de melder bij zonsopkomst.


3. Welke lokvogels zijn gebruikt tijdens deze jachtpartij? Gaat het om levende of niet levende lokvogels?

Antwoord:
Op het filmpje van Omroep Brabant is te zien dat er niet-levende lokkraaien gebruikt zijn. Tijdens de controle ter plekke door de BOA is niets meer aangetroffen.


4. Welke afstand moet een jager bewaren tot een wandelpad, wanneer hij zijn geweer gebruikt?

Antwoord:
In de regelgeving zijn hierover geen afstanden opgenomen. Algemene voorzorgsprincipes zijn van toepassing.


5. Volgens het bericht lagen er veel kraaien in het weiland die niet dood, maar gewond waren; komt dit vaker voor?

Antwoord:
Er zijn bij ons geen andere meldingen bekend waar sprake is van het aantreffen van gewonde kraaien.


6. Hoe worden de gewonde kraaien behandeld?

Antwoord:
Dit is ons niet bekend. Zoals bij vraag 3 staat vermeld heeft de BOA naderhand niets meer aangetroffen.


7. De afgelopen dagen is er op de betreffende locatie niet meer gejaagd. Komt dat door de melding bij de Omgevingsdienst of heeft dit een andere reden?

Antwoord:
Bij ons is niet bekend of, en zo niet, waarom er op bepaalde dagen niet is gejaagd.


8. Hoeveel meldingen ontvangt u jaarlijks gemiddeld van wandelaars die oog in oog komen te staan met een jager in actie?

Antwoord:
Meldingen van wandelaars over het oog in oog komen te staan met een jager in zijn ons niet bekend.