Tech­nische vragen over het doden van kraaien in Heukelom


Geacht college,

Op 22 augustus jongstleden is een wandelaar opgeschrikt toen hij pal naast het pad een weiland met doodgeschoten en gewonde kraaien zag. De wandelaar wilde het aangezicht filmen, totdat een jager hem verzocht om te stoppen met filmen. De wandelaar heeft een en ander gemeld bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord.

  1. Wat gaat de Omgevingsdienst onderzoeken naar aanleiding van de melding over het voorval in Heukelom?
  2. Op welk tijdstip heeft het voorval zich afgespeeld?
  3. Welke lokvogels zijn gebruikt tijdens deze jachtpartij? Gaat het om levende of niet levende lokvogels?
  4. Welke afstand moet een jager bewaren tot een wandelpad, wanneer hij zijn geweer gebruikt?
  5. Volgens het bericht lagen er veel kraaien in het weiland die niet dood, maar gewond waren; komt dit vaker voor?
  6. Hoe worden de gewonde kraaien behandeld?
  7. De afgelopen dagen is er op de betreffende locatie niet meer gejaagd. Komt dat door de melding bij de Omgevingsdienst of heeft dit een andere reden?
  8. Hoeveel meldingen ontvangt u jaarlijks gemiddeld van wandelaars die oog in oog komen te staan met een jager in actie?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant