Tech­nische vragen over het nog steeds niet opera­ti­oneel zijnde Biomas­saplein, waar een kwart miljoen provin­ciale subsidie mee is gemoeid


Indiendatum: 9 mrt. 2021

In een bericht over de invulling van industrieterrein Vorst B, in Boxtel, lezen we dat het Biomassaplein nog steeds niet is gerealiseerd. Het Biomassaplein was een project in het kader van het twee jaar geleden, met vertraging afgeronde provinciale project Landschappen van Allure.

Wij hebben hierover enkele vragen.

Wij hebben een jaar geleden technische vragen gesteld over de voortgang van het Biomassaplein. Wij refereerden daarbij aan antwoord op eerdere technische vragen, van maart 2016, waaruit bleek dat de provincie toen € 203.518 aan voorschot op de subsidie van in totaal € 254.397 heeft uitgekeerd. Onze eerste vraag is toen niet beantwoord. Daarom stellen wij de vraag nogmaals.

1. Hoeveel voorschot op de provinciale subsidie is er tot nu toe uitgekeerd? M.a.w.; hoeveel provinciaal geld is besteed aan het Biomassapleinproject?

2. Klopt het dat het daadwerkelijk realiseren en in werking hebben van het Biomassaplein géén voorwaarden is/was voor de subsidie van een kwart miljoen?

3. Hoeveel hebben de betrokken gemeenten in totaal geïnvesteerd in het Biomassaplein?

In het eindverslag van Landschappen van Allure staat over het Biomassaplein:
“We verkopen de biobrandstof lokaal, bijvoorbeeld aan de Eindhovense wijk Meerhoven, die volledig op biomassa draait. De opbrengsten gaan direct terug naar de natuur: we investeren in onderhoud en beheer van de omgeving en leggen nieuwe natuurgebieden aan. Echt snoeien om te groeien dus.”

4. Is er nog zicht op een verdienmodel voor landschapsverbetering via werking van het Biomassaplein?

5. Moeten de investeringen van de betrokken gemeenten eerst terugverdiend worden voordat er opbrengst naar landschapsverbetering kan gaan?

6. Kunt u bevestigen dat er nu vanuit het project Biomassaplein nog geen geld naar landschapsverbetering is gegaan, aangezien het Biomassaplein nog steeds niet operationeel is?

7. Is het (juridisch) mogelijk om de subsidie van ruim een kwart miljoen euro terug te krijgen? Zo ja, waar komt het geld dan terecht in de begroting?

Indiendatum: 9 mrt. 2021
Antwoorddatum: 5 mei 2021

In een bericht over de invulling van industrieterrein Vorst B, in Boxtel, lezen we dat het Biomassaplein nog steeds niet is gerealiseerd. Het Biomassaplein was een project in het kader van het twee jaar geleden, met vertraging afgeronde provinciale project Landschappen van Allure.

Wij hebben een jaar geleden technische vragen gesteld over de voortgang van het Biomassaplein. Wij refereerden daarbij aan antwoord op eerdere technische vragen, van maart 2016, waaruit bleek dat de provincie toen € 203.518 aan voorschot op de subsidie van in totaal € 254.397 heeft uitgekeerd. Onze eerste vraag is toen niet beantwoord. Daarom stellen wij de vraag nogmaals.

1. Hoeveel voorschot op de provinciale subsidie is er tot nu toe uitgekeerd? M.a.w.; hoeveel provinciaal geld is besteed aan het Biomassapleinproject?

Antwoord:
€ 254.397,-


2. Klopt het dat het daadwerkelijk realiseren en in werking hebben van het Biomassaplein géén voorwaarden is/was voor de subsidie van een kwart miljoen?

Antwoord:
Ja.


3. Hoeveel hebben de betrokken gemeenten in totaal geïnvesteerd in het Biomassaplein?

Antwoord:
€ 287.000,-. De gemeente Boxtel heeft daarnaast nog onvoorziene kosten voor aanvullende ambtelijke ondersteuning van het Biomassapleinproject betaald.


In het eindverslag van Landschappen van Allure staat over het Biomassaplein:
“We verkopen de biobrandstof lokaal, bijvoorbeeld aan de Eindhovense wijk Meerhoven, die volledig op biomassa draait. De opbrengsten gaan direct terug naar de natuur: we investeren in onderhoud en beheer van de omgeving en leggen nieuwe natuurgebieden aan. Echt snoeien om te groeien dus.”

4. Is er nog zicht op een verdienmodel voor landschapsverbetering via werking van het Biomassaplein?

Antwoord:
Ja. Er is een traject gestart om met marktpartijen een meer geschikte locatie te verkennen.


5. Moeten de investeringen van de betrokken gemeenten eerst terugverdiend worden voordat er opbrengst naar landschapsverbetering kan gaan?

Antwoord:
Ja.


6. Kunt u bevestigen dat er nu vanuit het project Biomassaplein nog geen geld naar landschapsverbetering is gegaan, aangezien het Biomassaplein nog steeds niet operationeel is?

Antwoord:
Ja.


7. Is het (juridisch) mogelijk om de subsidie van ruim een kwart miljoen euro terug te krijgen? Zo ja, waar komt het geld dan terecht in de begroting?

Antwoord:
Nee. In ons besluit tot vaststelling van de subsidie op 3 december 2019 is, mede op basis van een accountantsverklaring, geconstateerd dat de activiteiten en prestaties overeenkomstig de subsidieverlening hebben plaatsgevonden. De betrokken gemeenten hebben daarbij verklaard dat zij zich voor het realiseren van een biomassaplein zullen blijven inspannen.