Tech­nische vragen over Inten­si­vering toezicht veehou­de­rijen


Indiendatum: 19 sep. 2017

Naar aanleiding van Statenmededeling "Intensivering toezicht veehouderijen" en bijlage 1, heb ik een aantal technische vragen over de intensivering van het toezicht op veehouderijen. Ik hoop dat u ze kunt beantwoorden. Alvast bedankt voor de moeite.

In de Statenmededeling staat:
“Om deelnamekans van gemeenten te vergroten, (…).” en “Daarbij zijn de positieve resultaten van de pilot gebruikt om gemeenten te overtuigen om mee te doen.”

1. Welke concrete resultaten van de pilot zijn positief vanuit het oogpunt van gemeenten?

2. Is er vanwege de vrijheid van gemeente om al dan niet mee te doen met het project sprake van een prisoner's dilemma, waarbij het voor gemeenten onaantrekkelijk is mee te doen met het intensieve toezicht indien (buur)gemeenten niet mee doen? (Bij niet-complete deelname van alle gemeenten is geen sprake van een level playing field. Een deelnemende gemeente benadeelt in dat geval haar veehouders t.o.v. de veehouders in een (buur)gemeente die niet meedoet met intensiever toezicht.)

3. Welke incentives zijn er voor de gemeenten om vooral wel mee te doen aan het project?

In totaal stelt de provincie € 1.200.000,- (€ 400.000,- per jaar) ter beschikking ter dekking van extra kosten.
In de bijlage, het evaluatierapport over de pilot, staat:
"de inzet voor handhaving (o.a. hercontroles) komen voor rekening van het desbetreffende bevoegde gezag"

4. Aan welke bedragen moet er ongeveer gedacht worden qua mogelijke extra kosten voor deelnemende gemeenten?


Vervolgvragen

1. Duidelijk is dat er nu meer toezicht gaat komen, maar wat gebeurt er op het vlak van handhaving? Wordt dat ook aangescherpt? Zo ja, hoe en op welke (juridische/bestuursrechtelijke) basis? Hoe is/wordt de rolverdeling tussen gemeenten, omgevingsdiensten en provincie aangaande handhaving?

2. Is er een minimaal aantal gemeenten dat mee moet doen om het project succesvol/effectief te laten zijn? Wat is die ondergrens?

3. De start van het project staat gepland over 4 maanden. Wat als gemeenten nog niet klaar zijn voor deelname? Kunnen ze later alsnog instromen? Eindigt het project dan ook later?

Indiendatum: 19 sep. 2017
Antwoorddatum: 25 sep. 2017

Naar aanleiding van Statenmededeling "Intensivering toezicht veehouderijen" en bijlage 1, heb ik een aantal technische vragen over de intensivering van het toezicht op veehouderijen. Ik hoop dat u ze kunt beantwoorden. Alvast bedankt voor de moeite.

In de Statenmededeling staat:
“Om deelnamekans van gemeenten te vergroten, (…).” en “Daarbij zijn de positieve resultaten van de pilot gebruikt om gemeenten te overtuigen om mee te doen.”

1. Welke concrete resultaten van de pilot zijn positief vanuit het oogpunt van gemeenten?


Antwoord:
- één toezichtsmoment voor verschillende wetgeving, daardoor efficiënter
- uniforme controle en uniforme gegevensopslag, duidelijker beeld naleefgedrag,
- daarmee risicogerichter handhaven, is efficiënter - extra informatie over asbest en VAB’
- Level playing field


2. Is er vanwege de vrijheid van gemeente om al dan niet mee te doen met het project sprake van een prisoner's dilemma, waarbij het voor gemeenten onaantrekkelijk is mee te doen met het intensieve toezicht indien (buur)gemeenten niet mee doen? (Bij niet-complete deelname van alle gemeenten is geen sprake van een level playing field. Een deelnemende gemeente benadeelt in dat geval haar veehouders t.o.v. de veehouders in een (buur)gemeente die niet meedoet met intensiever toezicht.)

Antwoord:
Nee


3. Welke incentives zijn er voor de gemeenten om vooral wel mee te doen aan het project?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.


In totaal stelt de provincie € 1.200.000,- (€ 400.000,- per jaar) ter beschikking ter dekking van extra kosten.
In de bijlage, het evaluatierapport over de pilot, staat:
"de inzet voor handhaving (o.a. hercontroles) komen voor rekening van het desbetreffende bevoegde gezag"


4. Aan welke bedragen moet er ongeveer gedacht worden qua mogelijke extra kosten voor deelnemende gemeenten?

Antwoord:
Is van te voren niet te bepalen, omdat de intensiteit van een handhavingstraject de uiteindelijke kosten bepalen. Deze is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de snelheid van oplossen van de overtreding.


Vervolgvragen

1. Duidelijk is dat er nu meer toezicht gaat komen, maar wat gebeurt er op het vlak van handhaving? Wordt dat ook aangescherpt? Zo ja, hoe en op welke (juridische/bestuursrechtelijke) basis? Hoe is/wordt de rolverdeling tussen gemeenten, omgevingsdiensten en provincie aangaande handhaving?

Antwoord:
Ja, meer toezicht, leidt tot meer handhaving
gemeente is bevoegd gezag voor T&H Wabo(milieu)vergunningen
provincie is bevoegd gezag voor T&H Wnb-vergunningen en voor T&H enkele Wabo(mileu)vergunningen
omgevingsdiensten voeren T&H uit voor het takenpakket wat zij opgedragen hebben gekregen


2. Is er een minimaal aantal gemeenten dat mee moet doen om het project succesvol/effectief te laten zijn? Wat is die ondergrens?

Antwoord:
nee


3. De start van het project staat gepland over 4 maanden. Wat als gemeenten nog niet klaar zijn voor deelname? Kunnen ze later alsnog instromen? Eindigt het project dan ook later?

Antwoord:
Ja, ze mogen later instappen. Nee, het project eindigt niet later.