Vragen over het stikken van 2.100 varkens in een stal in Maarheeze


Geacht college,

In Maarheeze zijn 2.100 varkens gestikt, nadat de stroomvoorziening was uitgevallen en de dieren geen verse lucht meer kregen.

De twee dagen hiervoor stikten 4.000 kuikens en honderden varkens elders in Nederland door een gelijke oorzaak. Vorige maand stikten 900 varkens in Winterswijk, ook doordat het ventilatiesysteem in de stal was uitgevallen.

1. Bent u het met ons eens dat we hierbij kunnen spreken van een ramp?

2. Kunt u voor ons op een rij zetten op welke wijze een systeem in een stal kan falen, zodanig dat 2.100 varkens stikken in een stal?

3. Bent u als college bereid om ter plekke polshoogte te nemen van de situatie en om uw betrokkenheid te tonen bij het dierenleed, en hiervan verslag te leggen aan PS? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Het stikken van de 2.100 varkens in Maarheeze is ons inziens geen incident maar een ramp in een reeks van vele gelijkende rampen, zoals op 18 juli 2018 in Haaren, waar 1.200 varkens om het leven kwamen.

4. Kun u aangeven wat uw college doet om ervoor te zorgen dat dergelijke rampen worden voorkomen?

5. Bent u het met ons eens dat, naast stalbranden, deze gevallen van massale verstikkingsdood volstrekt onacceptabel zijn, en dat het een duidelijk systeemprobleem is van het houden van dieren in de intensieve veehouderij?

6. Kunt u bij de NVWA nagaan of alle regels aangaande het houden van dieren zijn nageleefd?

7. Kunt u bij de NVWA nagaan of er sprake is van (een) overtreding(en) van de wet? Zo ja, welke overtredingen betreft het?

8. Is er hier sprake van een volautomatische stal? Zo ja, kunt u zich voorstellen dat veel mensen volautomatisch machinaal voeren en drenken niet precies hetzelfde vinden als verzorging van dieren? Wat vindt u zelf?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren