4e (Slot) begro­tings­wij­ziging 2018 en 1e begro­tings­wij­ziging 2019


14 december 2018

Voorzitter,

Deze begrotingswijziging bestaat vooral uit doorwerking van eerder genomen inhoudelijke besluiten. Deels zijn dat natuurlijk besluiten die de Partij voor de Dieren niet heeft onderschreven, maar helaas is er in deze Staten toch altijd nog een meerderheid te vinden voor halfbakken beleid, in plaats van dat we de problemen integraal aanpakken met oplossingen gericht op de bron. Maar goed, wie weet wat er over een aantal maanden allemaal opeens mogelijk is!

Maar ik wil het nu vooral hebben over het beslispunt waarover we nu wel inhoudelijk gaan besluiten: het maken van een uitzondering op onze regels om desnoods POP3-subsidies geheel uit eigen zak te betalen.

De Partij voor de Dieren is bepaald geen fan van POP3-subsidies. Wat ons betreft moet de landbouw eerlijk worden behandeld, als ondernemers die zelf de kosten van hun werk dragen en dat doorberekenen aan de klant, de consument. En dan gaat het om àlle kosten; ook de maatschappelijke kosten die nu niet worden doorberekend worden aan de consument, maar aan de samenleving. Kosten in de vorm van schade aan natuur, verslechtering van de water- en bodemkwaliteit, industrialisering van het landschap, gezondheidsrisico’s voor mensen in het buitengebied en natuurlijk de prijs die de vele miljoenen dieren in de stallen betalen.

POP3 wordt gepresenteerd als een subsidieregeling voor kwaliteitsverbetering; de kwaliteit van natuur, van water en bodem. Maar dat is wat ons betreft een verkeerde weergave van de werkelijkheid. In feite gaat het om herstel van eerder aangerichte schade.

Het is symptoombestrijding. Ja, de natuurkwaliteit wordt er misschien wel wat beter van, maar we hadden de intensieve landbouw het in eerste instantie niet zo moeten laten verslechteren.

De Partij voor de Dieren is voor het aanpakken van de bron. Wat ons betreft zetten we alle middelen in voor de transitie naar grondgebonden landbouw, met gesloten kringlopen op kleine schaal. En natuurlijk ook het verkleinen van het aantal landbouwdieren en bevorderen van de plantaardige eiwittransitie.

Zolang er nog tientallen miljoenen euro’s vanuit Europa in de Brabantse landbouw gestoken gaan worden, laten we dan enkel investeren in de transitie naar een ècht duurzame landbouw. Een landbouw in harmonie met de omgeving. Vooralsnog zien we dat niet gebeuren met de POP3-gelden.

En met beslispunt 3 van dit voorstel willen GS het risico nemen om als provincie nog meer uit te moeten geven aan POP3-subsidies, tot 8 miljoen euro extra. De reden is dat GS hoe dan ook willen voorkomen dat een andere provincie zou kunnen profiteren van de subsidie. Vanmiddag nog gehoord bij Platform Internationalisering.

Hoe Hollands Brabanders kunnen zijn: pakken wat je pakken kan! Misschien een goede slogan voor bepaalde partijen, maar niet voor ons. Wij zijn niet zó trots op het uitgeven van zoveel mogelijk Europees belastinggeld, dat we het risico nemen dat wel zelf hogere uitgaven krijgen.

Voorzitter,
Wij zijn van mening dat we niet nog meer overheidsgeld moeten steken in symptoombestrijding en dienen daarom een amendement in om het beslispunt over POP3 te schrappen uit het besluit.

Interessant voor jou

Energieagenda 2019-2030

Lees verder

behandeling Burgerinitiatief “(...) over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies (...) verwerpen"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer