Vast­stelling PIP N279 Veghel-Asten


7 december 2018

Voorzitter,
Het is een feit dat het democratisch proces bijna is doorlopen. Feit is ook dat provinciale staten nu het hun laatste oordeel mogen geven, zonder last en ruggespraak, gebaseerd op de feiten. En als we die feiten op een rij zetten, dan is de lange omleiding om Dierdonk niet de gedroomde oplossing.


De Ruit
Maar voorzitter,
Laten we beginnen met constateren dat er nu een voorstel ligt voor een Ruit, en dat terwijl een meerderheid van provinciale staten hadden besloten dat er geen Ruit zou komen. Het is dan weliswaar geen ruit met dubbel glas, maar een met enkel glas. Echter onmiskenbaar een ruit, geschikt voor nieuwe ramen. Met alle kunstwerken van dien.

Het is ook een dure ruit, met een prijskaartje van 245 miljoen euro, waardoor het huidige verkeer weliswaar sneller kan gaan doorrijden, maar ontegenzeggelijk de groei van vracht en autoverkeer alleen maar zal doen toenemen. Een typisch project van economische groei in het kader van de eindeloze economische mogelijkheden, met bijbehorende aantasting van klimaat, natuur, milieu en leefbaarheid. En naarmate je meer auto’s de weg op helpt, op steeds bredere wegen, neemt de economische schade bij files alleen maar toe. Tenminste dat zouden veel partijen u doen geloven. De negatieve effecten worden gemakshalve maar even vergeten.


Omleiding Dierdonk

Als het gaat over natuur, milieu en leefbaarheid zoemen we in op Dierdonk. Voor de omleiding rond Dierdonk gaat het nu om ‘alles of niets’! Op papier is de compensatie geregeld, maar het zou niet de eerste keer zijn dat het bij een papieren werkelijkheid blijft. Ook de BMF is kritisch over de omleiding en over de natuurcompensatie. Ondertussen wordt het stuk natuur tussen Dierdonk en Bakel met asfalt doorsneden en voorgoed belagen we Dierdonk met uitstoot.

Als je goed kijkt naar de vergelijking tussen alternatief 1 – optimalisatie van het bestaande tracé – en alternatief 3 – de omleiding rond Dierdonk – is het moeilijk voor te stellen dat partijen kunnen stemmen voor de omleiding.


Alternatief 1 versus 3
Op de hoofddoelen scoren beide alternatieven gelijk. Op een paar punten scoort alternatief 3 wat beter dan 1; op bereikbaarheid van stads/dorpskern en bedrijventerreinen en op het aantal mensen dat met een toename van geluidbelasting te maken heeft. Op een veelvoud van aspecten scoort alternatief 1 echt beter dan 3: Natuur, landschap, ruimtelijke kwaliteit, sociale aspecten, recreatie en de natuurcompensatieopgave;

- Qua beïnvloeding van het oppervlaktewater scoort alternatief 1 beduidend beter dan alternatief 3.
- Alternatief 1 legt duidelijk minder beslag op de ruimte van beschermde natuur en bos.
- Alternatief 1 verstoort en versnippert de natuur minder.
- Het landschap wordt minder aangetast door alternatief 1.
- De gebruikswaarde en toekomstwaarde van de ruimtelijke kwaliteit is door alternatief 1 beter geborgd.
- Er is minder visuele hinder door alternatief 1.
- Minder gedwongen vertrek uit woning en bedrijfspand door alternatief 1.
- Veel minder aantasting en doorsnijding van recreatieve routes, voorzieningen en gebieden door alternatief 1.
- Alternatief 1 legt ook minder ruimtebeslag op landbouwgrond.

En niet onbelangrijk: het alternatief met de omleiding kost ook nog eens 45 miljoen euro extra! Het ligt voor de hand dat je met tientallen miljoenen veel kunt doen ter compensatie van die paar aspecten waarop alternatief 1 minder goed scoort.


Asfalteermachine
Maar toch wordt er weer voor gekozen de asfalteermachine weer eens lekker door de natuur te laten denderen. Dat Dierdonk daardoor helemaal wordt ingesloten tussen wegen nemen we voor lief. Het “algemeen” belang van “lekker door kunnen karren” gaat namelijk voor het individueel belang van duizenden bewoners in Dierdonk.

De omleiding gaat dwars door het dal van de Bakelse Aa, door de Bakelse Beemden. De groene ruimte tussen Dierdonk en Bakel. Een voormalig landgoed, een bosgebied met naaldhout en vochtig broekbos met een weelderige bodemvegetatie. In 2014 is dit gebied nog gereconstrueerd voor veel geld en nu zou er een overbodig stuk asfalt doorheen gaan snijden. Het aanleggen van het ecoduct klinkt leuk, maar het is natuurlijk een doekje voor het bloeden. Je kunt natuur niet als een puzzelstukje blijven verplaatsen.

Wederom een onbegrijpelijk besluit voor de Brabantse burger. Misschien moeten we voortaan bij elk PIP een potje vrijmaken voor 'vertrouwen in de politiek-compensatie'.


Omleiding schrappen
Maar misschien is dat niet nodig. Wij dienen daarom, samen met GroenLinks, CDA, PVV, 50Plus, CU-SGP en Lokaal Brabant, een amendement in om deze omleiding te schrappen uit de plannen. Wij pleiten voor uitvoering van alternatief 1 i.p.v. alternatief 3, en dus het optimaliseren van de bestaande weg, met alle maatregelen om overlast voor Helmond te verkleinen.