Met minder dieren én minder inves­te­ringen voldoen aan stik­stofeisen


Partij voor de Dieren biedt veehouders alter­na­tieve optie voor onzekere "inno­va­tieve" stal­sys­temen

11 november 2022

Veehouders kunnen aan de stikstofnormen van 2024 voldoen door minder dieren te gaan houden. Ons voorstel hiertoe is vandaag aangenomen. “Minder dieren is minder stikstofuitstoot, en het scheelt enorme investeringen in onzekere, nieuwe stalsystemen”, licht ons Statenlid Anne-Miep Vlasveld toe.

Vrijdag 4 november besloten Gedeputeerde Staten dat melkveehouders voorlopig geen vergunningen voor emissiearme stalsystemen kunnen aanvragen. Dat maakt het voor ondernemers extra lastig om via die stalsystemen aan de emissienormen van 2024 te voldoen. “Maar er is natuurlijk een andere, betere manier om die noodzakelijke daling van stikstofneerslag op de Brabantse natuur te realiseren”, aldus Anne-Miep: “minder dieren houden.”

Twee jaar geleden is een motie van de Partij voor de Dieren unaniem aangenomen, waarmee stoppende veehouders de mogelijkheid kregen om met minder dieren minder uitstoot te realiseren. Vlasveld: “Met de motie van vandaag bieden we die optie aan álle veehouders. We dragen daarmee ook bij aan echte verduurzaming van de landbouw, in plaats van dat we ondernemers zich dieper laten ingraven in de kuil van kostbare investeringen voor verdere intensivering van de veehouderij."

Een krimp van het aantal landbouwdieren draagt niet alleen bij aan het oplossen van de stikstofcrisis, het heeft ook een positief effect op dierenwelzijn, op de volksgezondheid, op de kwaliteit van onze lucht, de bodem en het water, en op het tegengaan van klimaatverandering.

De aangenomen motie is aangenomen bij de behandeling van de provinciale begroting van 2023. De gehele debatbijdrage van Anne-Miep is hier terug te lezen.

Gerelateerd nieuws

Stikstofdeadline van 2024 blijft mogelijk door minder dieren te houden

De Raad van State heeft de provincie weer met de neus op de feiten gedrukt, zoals Partij voor de Dieren Statenlid Anne-Miep V...

Lees verder

Minder dieren is dé oplossing voor snel natuurherstel en woningbouw

Minder dieren houden is dé manier om snel minder stikstof uit te stoten. De (stal)deuren moeten daarvoor wagenwijd open! Zeke...

Lees verder