Oproep aan Brabantse gemeenten: Teken protest aan tegen mest­fa­brieken en mega­stallen


28 maart 2017

In een brief alle Brabantse gemeenteraden heeft de Partij voor de Dieren gewaarschuwd voor de vergaande gevolgen van de voorgenomen wijziging van het provinciale mest- en veehouderijbeleid. De partij roept lokale politici op zienswijzen in te dienen en zo hun zorgen kenbaar te maken over de gevolgen van onder andere het loslaten van de rem op mestfabrieken. De leefbaarheid dreigt flink te moeten inboeten voor verdere industrialisering van de veehouderijsector, aldus de Partij voor de Dieren.

Enkele van de vergaande wijzigingen die D66-gedeputeerde Spierings wil aanbrengen in de Verordening ruimte, zijn het loslaten van de beperking op de hoeveelheid te verwerken mest, het mogelijk maken van nieuwe mestfabrieken in gebieden met beschermde natuurwaarden en de mogelijkheid tot nog verdere vergroting van megastallen. Ook meer tankwagens op de wegen en pijpleidingen door het landschap, voor het vervoer van mest, behoren tot het toekomstbeeld.

Fractievoorzitter Marco van der Wel hoopt dat burgers en lokale politici zich bewust zijn van wat hen boven het hoofd hangt: “Als mensen zich zorgen maken over de toekomst van hun leefomgeving, is dit het moment om hierover aan de bel te trekken bij plaatselijke politici. Als deze beleidswijziging erdoor komt, kan de lokale politiek nog minder doen om grote mestfabrieken zoals in Oss en Roosendaal tegen te houden.”

De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie ageert al jaren tegen de toename van vee en mestfabrieken in Brabant. Alle negatieve effecten op dierenwelzijn, menselijke gezondheid en leefbaarheid, milieu en natuur zijn alleen te bestrijden door de veestapel drastisch in te krimpen en in te zetten op grondgebonden en biologische landbouw, stelt de partij: symptoombestrijding lost de problemen niet op en kost vooral heel veel geld.

> De brief aan de gemeenteraden vindt u hier.

Gerelateerd nieuws

“Waar staan de Brabantse mestfabrieken en hoeveel kosten ze ons?”

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat Brabanders beseffen hoeveel miljoenen ton mest er wordt verwerkt en hoeveel...

Lees verder

Lopen we in Brabant ook risico op gifwolken van mestfabrieken?

De Partij voor de Dieren ziet in de gifwolk die vrijdag over Zevekote dreef een pijnlijke illustratie van de verkeerde richti...

Lees verder