“Waar staan de Brabantse mest­fa­brieken en hoeveel kosten ze ons?”


13 maart 2017

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat Brabanders beseffen hoeveel miljoenen ton mest er wordt verwerkt en hoeveel miljoenen euro’s subsidie er aan wordt gespendeerd. Daarom heeft de Brabantse fractie de zogeheten mestverwerkingsinstallaties in kaart gebracht. Vaak worden nieuwe technieken gebruikt waarvan de gezondheidsrisico’s onbekend zijn.

“Veel Brabanders die woensdag gaan stemmen hebben dagelijks te maken met de overlast en op de koop toe betalen ze daar ook nog eens aan mee”, aldus fractievoorzitter Marco van der Wel. Zijn fractie heeft op een kaart alle door de provincie vergunde mestverwerkingsinstallaties aangegeven. Ook zijn de subsidiebedragen die ter beschikking staan aan de installaties toegevoegd. “Op dit moment staat er in Brabant, voor de komende twaalf jaar, meer dan een half miljard aan subsidies voor mestverwerking uit. Een onvoorstelbaar bedrag voor een op deze manier onoplosbaar mestprobleem”, aldus Van der Wel.

De Partij voor de Dieren strijd al jaren tegen mestfabrieken, onder andere omdat hiermee de vee-industrie alleen maar wordt gefaciliteerd. De partij pleit voor een sterke inkrimping van de veestapel en het sluiten van mestfabrieken om zo de problemen van de intensieve veehouderij bij de bron aan te pakken. Ook wil de partij boeren helpen met omschakelen naar biologische en plantaardige landbouw omdat er een groeiende vraag is naar biologische en plantaardige producten.

Vragen en opmerkingen over mestfabrieken en de kaart kunnen worden gemaild naar pvdd@brabant.nl.

Gerelateerd nieuws

Provincie over de schreef inzake BioMoer

De Partij voor de Dieren neemt politiek afstand van een brief die Gedeputeerde Staten (GS) heeft gestuurd aan de gemeente Ber...

Lees verder

Oproep aan Brabantse gemeenten: Teken protest aan tegen mestfabrieken en megastallen

In een brief alle Brabantse gemeenteraden heeft de Partij voor de Dieren gewaarschuwd voor de vergaande gevolgen van de voorg...

Lees verder