Provincie over de schreef inzake BioMoer


7 maart 2017

De Partij voor de Dieren neemt politiek afstand van een brief die Gedeputeerde Staten (GS) heeft gestuurd aan de gemeente Bergen op Zoom inzake BioMoer. De partij is er niet over te spreken dat GS met een brief heeft geprobeerd om een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) voor mestvergister BioMoer voor elkaar te krijgen, en vindt dat de provincie over de schreef is gegaan. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan GS.

Volgens vier natuurorganisaties zet de provincie in de brief aan de gemeente Bergen op Zoom druk op de ketel; de gemeente moet namelijk toestemming geven voor de uitbreiding van BioMoer. GS geven zelf aan dat zij daarvoor wet en regelgeving heeft aangepast. Fractievoorzitter Marco van der Wel is verbijsterd: “Dat een overheid tijdens het proces de regels gaat veranderen, ten gunste van een uitbreiding van een mestfabriek in een natuurgebied, is ongehoord. Je vraagt je af hoe zit het met de rechtsgelijkheid van alle partijen.”

De Partij voor de Dieren is op zijn zachtst gezegd verontwaardigd over de gang van zaken. Van der Wel wil dat de provincie zich laat zien als een betrouwbare overheid. GS zou openlijk afstand moeten doen van de handelswijze, en dus van de brief, waarmee het standpunt van de ondernemer en niet van de omwonenden of de natuur wordt vertegenwoordigd. De provincie zou nooit meer zulke brieven aan gemeentes moeten sturen, aldus Van der Wel: “Gemeentes zijn geheel autonoom in het nemen van besluiten en mogen niet onder druk worden gezet.”

Eerder haalde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de plannen van het bedrijf BioMoer. Een van de redenen hiervoor is een te grote belasting van stikstof op de natuur. Bergen op Zoom is tegen de uitbreiding, mede omdat de mestvergister midden in een landschappelijk waardevol gebied staat.

> U vindt de vragen hier.