Stinkende mest­opslag op BioMoer-locatie onac­cep­tabel


21 februari 2020

De nieuwe activiteiten op de locatie van BioMoer, op de grens van Roosendaal met Bergen op Zoom, gaan gepaard met veel overlast voor de omgeving. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de Partij voor de Dieren. De nieuwe eigenaar, het Belgische bedrijf en investeerder Fertikal / QLW invest, gebruikt de locatie van de voormalige mestvergister nu voor grootschalige mestopslag. Dat heeft in korte tijd tot veel klachten van omwonenden geleid, met name over stankoverlast en een toename van verkeer over de smalle landelijke wegen. De Partij voor de Dieren stelt in haar vragen dat een mestopslag op deze locatie geheel niet acceptabel is, en is van mening dat provincie en gemeente tegen de illegale praktijken moeten optreden.

In antwoord op de Statenvragen van de partij geven Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant er blijk van dat ze zich niet aan de kwestie willen branden. In de beantwoording verwijzen ze vooral naar de gemeente Roosendaal als bevoegd gezag voor controle en handhaving. Marco van der Wel, Statenlid voor de Partij voor de Dieren, wijst er op dat de locatie is gelegen in de groenblauwe mantel, waar de bescherming van natuur en water voorop moet staan: “Een grote mestopslag hoort daar volgens onze eigen provinciale regels niet thuis, omdat we willen inzetten op behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. Volgens ons is mestopslag daar niet toegestaan”

Van der Wel pleit daarom voor een spoedige sanering van de locatie. “Het gesleep met mest is echt veel te belastend voor de mensen en de omgeving van het buitengebied van Roosendaal en Bergen op Zoom. Al meer dan tien jaar hebben verschillende eigenaren geprobeerd hier activiteiten met mest te realiseren. Eerst een uitbreiding van de bestaande mestvergister en nu een grootschalige mestopslag van een Belgische agro-industrieel. Elke keer weer blijkt dat dat juridisch gewoon niet mogelijk is. Het wordt tijd dat gemeente en provincie definitief de knoop doorhakken, om de omgeving eindelijk de rust te geven die het verdient. Het wordt hoog tijd dat de hele installatie geheel verdwijnt.”